Amrit Vidyaashram School, 

    In front of Amrit Nath Ashram, 

    Fatehpur, Dist. Sikar, Rajasthan 

    Phone: 9773351921

    email: principal.avafatehpur@gmail.com